cal to action 2

Xanəgah Abşeron-Şirvan memarlıq üslubunda inşa edilib. Ona aid bəzi memarlıq nümunələri və mehrabı Təbriz ustaları tərəfindən hazırlanıb ki, bu da xanəgahın vahid Azərbaycan memarlıq nümunəsi olduğunu sübut edir. Xanəgah möhkəm divarlarla qapalı, bürclərlə möhkəmləndirilmiş qalaçaya bənzər quruluşda əks olunmuşdur.

Spread the love