“Heydər Əliyev İli” çərçivəsində – “18 Aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü” keçirilmişdir.

     Bu gün “18 Aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü” dür.Bu tarixi gün dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da təntənəli şəkildə qeyd edilir.O cümlədən, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti Hacıqabul rayon “Pir Hüseyn Xanəgahı” tarix-memarlıq qoruğunda da silsilə tədbirlərlə yadda qalmışdır.

     “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində “18 Aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü”  ilə əlaqədar tədbirlər planı hazırlanmışdır.Tədbirlər planında qoruğa gələn qonaqlara günün mahiyyəti haqqında məlumatlar vermək, onlayn tədbir keçirmək və 18.04.2023-cü il tarixində “18 Aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü” ilə əlaqədar tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

          “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində “18 Aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü”  ilə əlaqədar 17-18.04.2023-cü il tarixlərində qoruğa Hacıqabul rayon və Qubalıbaloğlan kənd tam orta məktəblərinin şagirdləri gəlmişlər.

     16.04.2023-cü il tarixində qoruğun böyük elmi işçisi Elmin Yusiflinin moderatorluğu vasitəsilə “18 Aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü” ilə əlaqədar onlayn konfrans keçirilmişdir.Keçirilən tədbirdə qoruğun böyük elmi işçisi tədbir iştirakçılarına günün mahiyyətindən söz açmışdır.Sonra qoruğun ekskursavodu Naibə Məmmədova “Pir Hüseyn Xanəgahı” və xanəgahda yerləşən 7 abidə haqqında geniş məlumatlar vermişdir.

     18.04.2023-cü il tarixində “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində “18 Aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü”  ilə əlaqədar qoruqda tədbir keçirilmişdir.Tədbir  iştirakçılarına “Heydər Əliyev İli” və “18 Aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü”  ilə əlaqədar məlumatlar verilmişdir.

     Tədbirin sonunda xatirə fotoşəkilləri çəkilmişdir.

 

     “Pir Hüseyn Xanəgahı” tarix-memarlıq

       qoruğunun elmi işçisi Zaur Cəfərov.

__________________________________________________________________________________________________________________

 

“April 18 İnternational Day of Monuments and Historical Places” was held within the “Year of Heydar Aliyev”

 

 

     Today is “April 18 İnternational Day of Monuments and Historical Places”.This historic day is solemnly celebrated in Azerbaijan as well as in many countries of the world.İn particular, the State Service for the Protection, Development and Restoration of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of the Republikof Azerbaijan was remembered with a series of events in the historical-architectural reserve of Hajigabul district “Pir Huseyn Hanagahi”.

     Within the framework of the “Year of Heydar Aliyev”, a plan of events was prepared in connection with the “April 18 İnternational Day of Monumants and Historical Places”.İn the plan of events, it is planned to provide information about the nature of the day to the visitors to the reserve, to hold an online event and to hold an evend on April 18, 2023,in connection with the “April 18 International Day of Monuments and Historical Places”.

     In connection with the “International Day of Monuments and Historical Places on April 18” within the “Year of Heydar Aliyev”, students of secondary schools of Hajigabul district and Gubalıbaloglan vilage came to the reserve on April 17-18.2023.

     On April 16, 2023, an online conference “Aoril 18 İnernational Day of Monuments and Historical Places” was held under the moderatorship of Elmin Yusifli, senior researcher of the reserve.At the event, the senior scientist of the reserve spoke to the event participants about the essence of the day.The Naibe Mammadova, the tour guide of the reserve, gave extensive information about the “Pir Huseyn Inn” and the 7 monuments located in the inn.

     On April 18,2023, an event was held in the reserve inconnection with the April 18 İnternational Monumants and Hitoric Places Day within the framework of the Heydar Aliyev Year.The participants of the event were given information about “Year af Heydar Aliyev” and “April 18 International Day of Monuments and Historical Places”.

     Commemarative photos were taken at the end of the event.

    

 

Zaur Jafarov, scientific worker of “Pir Huseyn Khanagahi”

historical-architectural reserve.

 ________________________________________________________________________________________________________

   В рамках «Года Гейдара Алиева» прошел «Международный день          памятников и исторических мест 18 апреля»

 

      Сегодня «18 апреля Международный день памятников и исторических мест». Этот исторический день торжественно отмечается как в Азербайджане, так и во многих странах мира. В том числе Государственная служба по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики, Гаджигабульский район историко-архитектурный заповедник «Пир Гусейн Ханагахи» также запомнился серией мероприятий.

      В рамках «Года Гейдара Алиева» подготовлен план мероприятий, связанных с «Международным днем памятников и исторических мест 18 апреля». В плане мероприятий запланировано проведение дня «Открытых дверей», информирование посетителей заповедника о характере дня, проведение онлайн-мероприятия 18 апреля 2023 г., в связи с «18 апреля Международный день памятников и исторических мест».

      В связи с «Международным днем памятников и исторических мест 18 апреля» в рамках «Года Гейдара Алиува» 17-18 апреля 2023 года был объявлен «Днем открытых дверей», а накануне этнх дней студенты Средняя школа села Губалыбалоглан Гаджигабульского района перешла в резерв.

      16 апреля 2023 года состоялась онлайн-конференция в связи с «18 апреля Международным днем памятников и исторических мест» под модерацией старшего научного сотрудника заповедника Эльмина Юсифли. На мероприятии старший научный сотрудник заповедника рассказал участникам мероприятия о сути прошедшего дня. Затем Наиба Мамедова, элскурсовод заповедника, дала обширную информацию о гостинице «Пир Гусуйн» и 7 памятниках, расположенных в гостинице.

       18 апреля 2023 года в заповеднике состоялось мероприятие в связи с отмечаемым 18 апреля Международным лнем памятников и исторических мест в рамках Года Гейдара Алиева. Учатникам мероприятия была представлена информация о «годе Гейдара Алиева» и «Международном дне памятников и исторических мест 18 апреля»

        По окончании мероприятия были сделаны памятные фотографии.

        Заур Джафаров, научный сотрудник историко-архитектурного

        Заповедника «Пир Гусейн Ханагахи».

Spread the love