“9 May Qələbə Günü” və “10 May Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi” dir.

Bu gün “9 May Qələbə Günü” və “10 May Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümü”dür. Bu  tarixi günlər ölkəmizdə silsilə tədbirlərlə yadda qalır. O cümlədən, bu günlərin keçirilməsində Mədəniyyət Nazirliyi Yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti Hacıqabul rayon “Pir Hüseyn Xanəgahı” tarix-memarlıq qoruğunun da payı vardır.

     Bu günlərin qeyd edilməsi məqsədilə Hacıqabul rayon “Pir Hüseyn Xanəgahı” tarix-memarlıq qoruğunda tədbirlər planı hazırlanmış və tədbirlər həyata keçirilmişdir.

     07-10 may tarixlərində qoruğa gələn qonaqlara “9 May Qələbə Günü” nün tarixindən, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin həyatından və ölkəmiz üçün misilsiz xidmətlərindən bəhs edilmişdir.

     09-10.05.2023-cü il tarixlərində qoruğun ekspozisiya zalında “9 May Qələbə Günü” və “10 May Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi” ilə əlaqədar tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə qoruq əməkdaşları, Qaradağ rayon 110 saylı məktəbin, Şirvan şəhər 10 saylı məktəbin bir qrup şagirdi və digər ekskursiyaçılar iştirak etmişdir. Tədbir iştirakçılarına hər iki tarixi gün barəsində məlumatlar verilmişdir.

     Bundan başqa, qoruq əməkdaşları rayon ərazisində təşkil olunmuş tədbirlərdə də iştirak etmişdir.

     10.05.2023-cü il tarixində Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Rayon İcra Hakimiyyətinin binası önündə Heydər Əliyevin büstü qoruq əməkdaşları tərəfindən ziyarət edilmiş və üzərinə tər gül dəstələri düzülmüşdür.

      Bu gün ilə əlaqədar növbəti tədbir Hacıqabul Rayon Mədəniyyət Evində baş tutmuşdur. Tədbir konsert proqramı ilə yekunlaşmışdır.

 

“Pir Hüseyn Xanəgahı” tarix-memarlıq qoruğunun

 elmi işçisi Zaur C’f’rov

_________________________________________________________________________________________________________

 

“May 9 Victory Day” and “May 10 National Leader It is the 100th anniversary of Heydar Aliyev’s birth.

 

Today is “May 9 Victory Day” and “May 10 is the 100th anniversary of the birth of National Leader Heydar Aliyev”. These historic days are remembered in our country with a series of events. In addition, the State Service for Protection, Development and Restoration of Cultural Heritage under the Ministry of Culture, Hajigabul district “Pir Huseyn Khanagahi” historical-architectural reserve has a share in holding these days.

In order to celebrate these days, a plan of events was prepared and events were carried out in the historical-architectural reserve “Pir Huseyn Khanagahi” of Hajigabul district.

On May 7-10, guests who came to the reserve were told about the history of “May 9 Victory Day”, the life of National Leader Heydar Aliyev and his unparalleled services to our country.

On May 9-10, 2023, an event was held in the exposition hall of the reserve in connection with “May 9 Victory Day” and “May 10, the 100th anniversary of the birth of National Leader Heydar Aliyev”. reserve staff, a group of students of school No. 110 of Garadagh district, school No. 10 of Shirvan city and other excursionists took part in the event. The participants of the event were given information about both historical days.

In addition, employees of the reserve also participated in events organized in the region.

On 10.05.2023, with the organization of the Hajigabul District Executive Authority, the bust of Heydar Aliyev was visited by the conservation staff in front of the building of the District Executive Authority, and bunches of sweat flowers were arranged on it.

The next event related to this day took place in Hajigabul District Culture House. The event ended with a concert program.

 

Zaur Jafarov, scientific worker of “Pir Huseyn Khanagahi”

historical-architectural reserve

__________________________________________________________________________________________________________________

<<9 Мая-День Победы>> и <<10 Мая-100 лет со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева>>.

 

 

Сегодня <<9 Мая-День Победы>>и<<10 Мая-100 лет со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева>>. Эти историцеские дни вспоминаются в нашей стране серией событий. Кроме того, участие в проведении этих дней имеет историко-архиетектурный заповедник Гаджигабульского района <<Пир Гусейн Ханагахи>> Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуы.

      В связи с празднованием этих дней в историко-архитектурном заповеднике <<Пир Гусейн Ханагахи>> Гаджигабульского района был подготовлен и реализован план мероприятий.

      7-10 мая гостям, приехавшим в заповедник, рассказали об истории <<Дня Победы 9 мая>>, жизни общенационального лидера Гейдара Алиева и егобеспримерных заслугах перед нашей страной.

      9-10 мая 2023 года в выставочном зале заповедника состоялось мероприятие в связи с <<9 мая Днем победы>> и <<10 мая, 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева>>. В мероприятии приняли участе сотрудники заповедника, группа учащихся школы №110 Гарадагского района, школы №10 города Ширван и другие зкскурсанты. Участникам мероприятия была предоставлена информация об обоих исторических днях.

      Кроме того, сотрудники заповедника участвовали в мероприятиях, организованных в регионе.

      10.05.2023 по организации Гаджигабульской Районной Исполнительной Власти бюст Гейдара Алиева посетили сотрудники заповедника перед зданием Районной Исполнительной Власти, и на нем возложили букеты потовых цветов.

       Очередое мероприятие, связанное с этим днем, состоялось в Доме культуы Гаджигабульского района. Мероприятие завершилось концертной программой.

 

Заур Джафаров, научный сотуридник историко-фрхитектурного

Заповедника “Пир Гусейн Ханагахи”

 

 

 

 

Spread the love